Informacje dla inwestorów oraz mediów

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy. 

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A., Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy.
W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A. 

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A.

Podstawowe dane finansowe

 2020 r.2019 r.
Przychody ze sprzedaży 4 692 5522 662 977
Wynik ze sprzedaży344 758-64 477
Wynik operacyjny 57 404-63 002
Zysk (strata) brutto20 782-69 525
Zysk (strata) netto44 525-66 072
Aktywa razem7 618 881769 440
Kapitał podstawowy4 387 760666 000
Kapitał własny3 393 638-372 647
Zobowiązania krótkoterminowe3 795 1861 125 691
Zobowiązania długoterminowe180 000
Liczba akcji43 877 6006 660 000
Dane roczne w PLN.

Notowania Lukardi S.A. na NewConnect

Sprawdź notowania spółki

Jesteś inwestorem
lub przedstawicielem mediów potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami
poprzez formularz kontaktowy lub: 

jacek.grobel@lukardi.com
+48 662 246 465

Pliki do pobrania

Brandbook (Księga znaku)
Pobierz plik PDF
Logo Lukardi
Pobierz plik PNG

Dane firmy

NIP 5213683072
REGON 360098885
KRS 0000545448
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 4 387 760,00 złotych
Wysokość kapitału wpłaconego 666 000,00 złotych
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez BrandUP!